آشنایی با مین و انواع آن

مین مقداری ماده منفجره یا ماده دیگری است که در محفظه‌ای فلزی، چوبی یا پلاستیکی در اندازه‌های گوناگون قرار دارد و برای نابودی خودرو ها یا کشتی ها یا قایق ها یا هواپیما ها و آسیب‌زدن به آنان و زخمی کردن افراد به‌کار می‌رود.

بر اساس تعریف مندرج در پیمان اتاوا مین هر وسیله‌ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک قرار می‌گیرد و طوری طراحی شده که در اثر حضور، نزدیکی و یا با تماس یک فرد منفجر شود.

مشکلات استفاده از مین

استفاده از مین به عنوان یک تاکتیک نظامی بسیار بحث‌برانگیز است. مین‌ها تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان قائل نیستند و پس از پایان درگیری هم همچنان خطرناک باقی‌مانده و زمین‌ها را تا مدتها گذرناپذیر و غیرقابل استفاده می‌کنند. در بسیاری از موارد هم مکان دقیق مین‌گذاری مشخص نیست و این کار مین‌روبی را دشوار و آهسته می‌کند. این خطرات باعث شده تا مناطق دارای زمین‌های مین‌گذاری‌شده با مشکلات بزرگی در زمینه سکونت مجدد، کشاورزی و گردشگری روبرو باشند.

مین انواع بسیار متنوعی دارند که عبارتند از:

1)مین صوتی

2)مین ضد هوابرد

3)مین ضد نفر

4)مین ضد تانک

5)مین کف نشین

6)مین جهنده ضد نفر

7)مین شیمیایی

8)مین دورفرمان

9)مین تاخیری

10)مین آموزشی

11)مین تمرینی

12)مین مشقی

13)مین بی اثر

14)مین فوگاز

15)مین مهار شده

16)مین پخشی

مناطق آلوده شده به مین:

در حال حاضر کشور های مصر و ایران و افغانستان دارای بیشترین اراضی آلوده به مین در سراسر جهان می باشند.

    

منبع : DEFAEI NOHOM.M.HASANNIAآشنایی با مین
برچسب ها : استفاده